Teliasonera ab

TeliaSonera AB on pohjoismainen teleoperaattori, joka on muodostunut alun perin ruotsalaisen Telian ja suomalaisen Soneran fuusion tuloksena vuonna 2002. TeliaSonera tarjoaa sekä kiinteän verkon että mobiilin tietoliikennepalveluja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Yhtiön kotipaikka on Tukholma ja pääosa osakekannasta on Ruotsin valtion omistuksessa. TeliaSoneran osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Molemmilla yhtiöillä on historia kansallisina puhelintoimintaa harjoittaneina monopoleina ennen yksityistämistä ja yhdistämistä. Vaikkakin yhtiöt on nyt yhdistetty, erilliset brändinimet Telia ja Sonera säilyvät toistaiseksi kummankin maan kansallisilla markkinoilla. TeliaSoneralla on nykyisin n. 27 000 työntekijää palveluksessaan ja maantieteellisesti yhtiö on keskittynyt toimimaan pääosin Pohjoismaiden alueella sekä Baltiassa.

TeliaSonera Finland historia:

Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1917 asti, jolloin perustettiin valtion Lennätinlaitos, Venäjän keisarikunnan hallinnoima Lennätinlaitos oli toiminut Suomessa jo vuodesta 1855. Vuonna 1927 lennätinlaitos yhdistettiin Postiin. Vuonna 1981 Posti- ja lennätinlaitoksen nimi muuttui Posti- ja telelaitokseksi. Vuonna 1990 tuolloinen Posti- ja telelaitos muutettiin valtion liikelaitokseksi, jonka taloudenpito irrotettiin valtion ja tulo- ja menoarviosta.

Posti- ja telelaitos hallinnoi Suomen kauko- ja ulkomaanpuhelujen välittämistä aina vuoteen 1992 saakka, jolloin valtioneuvosto alkoi myöntää muille telealan toimijoille toimilupia. Valtioneuvosto teki myös syyskuussa 1992 periaatepäätöksen PTL:n yhtiöittämisestä. Samana vuonna Posti- ja telelaitos avasi myös GSM-verkkonsa.

Posti- ja telelaitos yhtiöitettiin vuonna 1994 Suomen PT Oy:ksi, jolloin sen liiketoiminta jaettiin kahteen yhtiöön; Suomen Posti Oy:hyn ja Telecom Finland Oy:iin. Saman vuoden aikana kauko- ja ulkomaanpuheluliikenne avattiin kilpailulle Suomessa. Samaan aikaan yhtiöittämisen seurauksena yhtiön henkilöstöä vähennettiin rankalla kädellä noin 3 000 henkilöllä, jotta yhtiö saataisiin kilpailukykyiseksi.

Vuodesta 1994 vuoteen 1997 yhtiö toimi nimellä Telecom Finland Oy (Tele). Vuonna 1997 eduskunta hyväksyi Telecom Finland Oy:n osittaisen yksityistämisen ja tämän yhteydessä vuonna 1998 yhtiön nimi muutettiin muotoon Sonera. Heinäkuussa 1998 Postia ja Teleä hallinnoiva Suomen PT Oy lakkautettiin ja viimeinenkin kytkös Postilaitokseen hävisi, Soneraa hallinnoivaksi emoyhtiöksi muodostettiin Sonera-Yhtymä Oyj. Samaisen vuoden marraskuussa yhtiö listautui Helsingin pörssiin valtion myytyä yhtiön osakkeista 22,2 prosenttia 7 miljardilla markalla.

Kesällä 2000 Sonera pyrki laajentamaan liiketoimintaansa investoimalla Saksan kolmannen sukupolven matkapuhelinverkon (UMTS) toimilupaan yhdessä espanjalaisen Telefónican kanssa. Yhtiön perustivat toimintaa varten yhteisyritys Group 3G:n, joka markkinoi tuotettaan Saksan markkinoilla nimellä Quam. Pelkkään toimilupaan satsattiin jopa noin 3,5 miljardia euroa. Lokakuussa 2001 yhtiö ilmoitti osakeannista, jonka tarkoitus oli kerätä yhtiölle noin miljardi euroa, Suomen valtion osuus tästä oli 528 miljoonaa euroa. Sonera vetäytyi Saksan liiketoiminnastaan 2002 ja kirjasi 3 863 miljoonan euron tappiot Group 3G:hen satsatusta toiminnasta. Rajusti lisääntyneet investointikulut velkaannuttivat yhtiön nopeasti, edessä oli kulujen karsiminen ja velkojen lyhentäminen.

Entiset pohjoismaiset valtion monopolit Telia ja Sonera ilmoittivat 26. maaliskuuta 2002 yhdistymisaikeistaan, 9. joulukuuta 2002 ilmoitettiin yhtiön saaneen tarvittavan määrän Soneran osakekannasta ja 1. tammikuuta 2003 TeliaSonera oli syntynyt. Sonera Oyj:n osakekannan omistus siirtyi kokonaisuudessaan TeliaSonera AB:lle 21. maaliskuuta 2003. Yhdistymisen tuloksena oli Pohjoismaiden ja Baltian suurin teleliikennealan yritys.

Sittemmin 31.12.2006, TeliaSonera Finland näki päätepisteensä operatiivisena yksikkönä TeliaSoneran uuden organisaatiorakenteen myötä. Tätä nykyä yksikkö on olemassa vain laillisena osana konsernirakenteessa.