valmis osakeyhtiö

Kauttamme saa myös perustettuja ja rekisteröityjä valmiita osakeyhtiöitä. Osakepääomat (2500 euroa) on maksettu yhtiöiden omille pankkitileille. Yhtiöt on rekisteröity kaupparekisterissä ja niillä on y-tunnukset sekä pankkitili. Yhtiöillä on laaja toimiala. Yhtiöillä ei ole harjoitettu mitään liiketoimintaa. Toiminnan voit aloittaa välittömästi. Yhtiön perustamisilmoitusmaksu sekä hallituksen muutos on maksettu.

Uusi osakeyhtiölaki:

Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. syyskuuta 2006. Laki on edellistä selkeämpi ja kattavampi. Yhtiöt saivat enemmän toimintavapautta, kun erilaisia rajoituksia ja muotomääräyksiä vähennettiin ja uusia menettelytapoja tehtiin mahdollisiksi. Velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa koskevia säännöksiä tehostettiin.

Erityistä huomiota on kiinnitetty pienten osakeyhtiöiden asemaan. Sääntelyn selkeytyminen helpottaa niiden mahdollisuuksia ottaa selvää lain määräyksistä. Yhtiöjärjestys on nyt entistä vapaammin yhtiön itsensä päätettävissä. Jos yhtiöjärjestys on suppea, niin silloin yhtiössä joudutaan turvautumaan osakeyhtiölain olettamasäännöksiin.

Perustamillemme yhtiöille on laadittu käytännössä hyvin toimivaksi todettu yhtiöjärjestys, joka helpottaa ja selkeyttää johdon ja omistajien työtä yhtiön hallinnoimisessa.

Näin helposti hankit valmiin osakeyhtiön:

1. Soita meille sopivan yhtiön valitsemiseksi.
2. Anna meille seuraavat perustiedot:

  • Yhtiön uusi postiosoite Suomessa
  • Ostajan nimi, sotu / y-tunnus ja osoite
  • Hallituksen uusien jäsenien nimi, sotu, kotiosoite ja kansalaisuus

Teemme kaikki tarvittavat asiakirjat kaupantekotilaisuuteen ja hoidamme tarvittavat muutokset kaupparekisterissä heti kaupan toteuduttua.

mikäli haluat tilata valmisyhtiön tai kaipaat lisätietoja ota yhteyttä