tietoja verotuksesta

Varainsiirtovero:

Arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta. Jos ei ole rahamääräistä kauppahintaa, varainsiirtovero on maksettava muun luovutussopimuksessa sovitun vastikkeen arvosta. Muun vastikkeen arvosta on hankittava veroviraston lausunto. Me maksamme aina kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron.

Luovutusvoitto, määrän laskeminen, hankintameno-olettama ja pienet luovutusvoitot:

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä voitto (luovutusvoitto)
on veronalaista pääomatuloa. Pääomatulojen veroprosentti on 30-34 %.

Luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia on esim. omaisuuden myyntikulut. Hankintameno tarkoittaa hankintahintaa ja sitä ei yksittäisen henkilön kohdalla yleensä ole poistettu.

Jos myyty omaisuus on saatu perintönä tai lahjana, sen hankintamenona pidetään perintö- ja lahjaverotuksessa käytettyä verotusarvoa, jonka lisäksi omaisuuden luovutushinnasta saadaan vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään ns. hankintameno-olettama.
Luonnollisella henkilöllä ja kuolinpesällä on oikeus aina valita, käyttääkö se luovutusvoiton laskemisessa todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta johtuneiden menojen sijasta ns. hankintameno-olettamaa.

Hankintameno-olettama on vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta. Jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vähennys on vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei hankintameno-olettaman lisäksi saa vähentää.

Puhelinyhtiön osaketta tai osuutta pidetään tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana, jos osake oikeuttaa kotipuhelimen puhelinliittymään ja osaketta ei voida luovuttaa puhelinliittymästä erillään.
Jos puhelinosake voidaan luovuttaa puhelinliittymästä erillään, osaketta ei pidetä tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana ja osakekaupasta syntyvä luovutusvoitto on siinä tapauksessa kokonaan veronalaista tuloa.

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Luovutushintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on erikseen säädetty verovapaaksi.

lisätietoja:

Verohallitus -Tietoa verotuksesta ja verohallinnosta.