yleiset toimitusehdot

Myytävä osakeyhtiö

Kaupan kohteena ovat valmiin osakeyhtiön osakkeet. Yhtiön koko osakekanta voidaan jakaa niin monen osakkaan kesken kuin haluatte. Myytävällä yhtiöllä ei ole harjoitettu liiketoimintaa.

Toimiala

Osakeyhtiöllä on laaja toimiala. Päätoimiala on Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta. Päätoimiala muutetaan ostajan tarpeen mukaan ilman lisäkustannuksia.

Yhtiön varallisuus

Osakepääoma 2 500 € on kokonaan maksettu.

Kauppahinnan maksaminen

Kauppahinta maksetaan myyjälle kaupanteon yhteydessä.

Osakeyhtiön tilaus

Ostaja ilmoittaa tarvittavat tiedot puhelimitse, sähköisesti tai asioimalla toimistossamme. Kauppakirjan, muutosilmoituksen ja pöytäkirjan laadinta alkaa kun tiedot ovat saapuneet myyjälle. Asiakirjat allekirjoitetaan välittömästi sen jälkeen, kun osakkeiden kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Ellei erikseen ole muuta sovittu, valmiit asiakirjat postitetaan asiakkaalle välittömästi. Muutosilmoitusasiakirjat on palautettava allekirjoitettuina viimeistään viikon kuluessa. Jos asiakirjoja ei palauteta määräajassa allekirjoitettuna, muutosilmoitus tehdään vain vanhan hallituksen eroamisen osalta. Mahdollisista asiakirjojen toimittamisen viivästymiseen liittyvistä kuluista vastaa asiakas.

Kaupparekisterin muutosilmoitus

Laadimme muutosilmoituksen kaupparekisteriin meille ilmoitettujen tietojen perusteella, ja tilaajalla on vastuu antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja rekisteröintikelpoisuudesta.

Kaupan peruminen

Yhtiön osakekaupassa ei ole perumisoikeutta.

Varainsiirtoveron maksaminen

Ostaja maksaa varainsiirtoveron 40 €.

kaipaatko lisätietoja ota yhteyttä