faq (usein kysytyt kysymykset)

Osakeyhtiön osakepääoma

Osakeyhtiön osakepääoma on vähintään 2 500 euroa.

Yhtiön hallitus

Yhtiöllä tulee olla hallitus. Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen vastuulla on yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta ja asianmukainen järjestäminen. Hallituksessa tulee olla 1-5 varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa tulee olla ainakin yksi varajäsen. Jos hallituksessa on jäseniä enemmän kuin yksi, sille tulee valita puheenjohtaja.

Hallituksen jäseneksi kelpuuttaminen

Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Tilintarkastaja

Jos yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus sallivat, voivat yhtiöt päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:
- jos taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
- jos liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
- palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä
- asunto-osakeyhtiölain mukaisissa yhtiöissä edellytetään vielä, että huoneistoja on alle 30 kappaletta.
Helpotus ei koske erityistilanteita, joissa laki muutoin edellyttää tilintarkastajan valitsemista.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti

Osakeyhtiön on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäviksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

kaipaatko lisätietoja ota yhteyttä