yhtiön perustaminen

Perustamiskustannukset:

- Perustamispalkkio 125 €
- Arvonlisävero 27,5 €
- Kaupparekisterin käsittelymaksu 65 €/toiminimi, 155 €/henkilöyhtiöt ja 330 €/osakeyhtiö
Yhteensä 152,5+65 € / 152,5+155 € / 152,5+330 € sisältäen:

 1. Sopivan yhtiömuodon valinta
 2. Perustamissopimuksen laadinta
 3. Yhtiöjärjestyksen laatiminen
 4. Perustamisilmoituksen liitteineen kaupparekisteriin
 5. Kirjanpidon järjestäminen

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan kannattava yritystoiminta rakennetaan. Hyvä liikeidea on yritystoiminnan menestymisen perusedellytys. Liikeidea on hyvä pukea liiketoimintasuunnitelmaksi, jossa arvioidaan suunnitellun liiketoiminnan kannattavuutta ja menestymismahdollisuuksia.

Yrityksen perustamisen vaiheet lyhyesti:

 1. Hyvä liikeidea
 2. Alustava liiketoimintasuunnitelma
 3. Rahoituksen järjestäminen
 4. Yritysmuodon ja toiminimen valinta
 5. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen
 6. Perusilmoitus kaupparekisteriin ja veroviranomaisille
 7. Lakisääteiset vakuutukset
 8. Kirjanpidon järjestäminen

Yritysmuodot:

Yritysmuodon valitsemiseen vaikuttavat mm. perustajien lukumäärä, pääoman tarve, vastuun ja päätösvallan jakautuminen, rahoitus ja verotus. Eri yritysmuotoja Suomessa ovat: Toiminimi; Avoin yhtiö; Kommandiittiyhtiö; Osakeyhtiö ja Osuuskunta.

Toiminimi: Yksinkertaisin tapa aloittaa yritystoiminta on toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä. Päätöksenteko ja vastuu toiminimen asioissa kuuluvat sinulle itsellesi, ja yritys voi palkata työntekijöitä kuten muutkin yritykset. Usein sivutoiminen yrittäminen kannattaa aloittaa toiminimellä. Yritystoiminnan aloittaminen on nopeaa ja yksinkertaista.

Avoin yhtiö: Henkilöyhtiö syntyy kun kaksi tai useampi henkilö sopivat sen perustamisesta kirjoittamalla yhtiösopimuksen. Yhtiömiehet ovat tasavertaisia kaikissa yhtiön toimissa ja vastaavat yhdessä henkilökohtaisesti yhtiön päätöksistä, sitoumuksista ja veloista.

Kommandiittiyhtiö: Henkilöyhtiö, joka eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että siinä on yhden tai useamman vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi ainakin yksi äänetön yhtiömies.

Osakeyhtiö: Perustamiseen vaaditaan vähintään yksi henkilö tai yhteisö, ja sen minimiosakepääoma on 2500 euroa. Osakepääoma jaetaan osakkeisiin: osakkaan omistamien osakkeiden määrästä riippuu hänen äänivaltansa, voittonsa ja vastuunsa yhtiössä.

Osuuskunta: Yhteisöyritys, joka harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä taloudenpidon ja elinkeinon tukemiseksi. Vähintään 3 henkilöä voi perustaa osuuskunnan. Siihen voi kuulua henkilöjäseniä sekä yrityksiä, joista jokaisella on yksi ääni osuuskunnan kokouksessa. Jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista vain sijoittamallaan pääomalla.

mikäli olet perustamassa yritystä ja haluat ammattilaisen apua ota yhteyttä